tallplansch1det är nåt visst med skolplanschsestetik …