artistsbooks_invitationKan va spännande…   grafiska sällskapet