jollygoodfellow_vilse031De vilsna männen har hittat till signerat. Vi har tryckt dom med en liten tryckapparat från Japan, en Print Gocco och de får vara en liten kommentar till julens konsumtionsbudskap (som vi allt för ofta går på).