-

Här kommer kanske en ovanligt punkig rekokasse? eller är den riktigt torr?